ទំព័រ_បដា

ព័ត៌មាន

ការធ្វើតេស្តសន្សំសំចៃប្រេងចុងក្រោយលើឡានដឹកសំរាម!

ការធ្វើតេស្ត

ការធ្វើតេស្តសន្សំសំចៃប្រេងចុងក្រោយលើឡានដឹកសំរាម!
#EnergeticGraphene #GrapheneEngineOilAdditive #សន្សំសំចៃប្រេង #បង្កើនថាមពលម៉ាស៊ីន #ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវមុខងារ #កាត់បន្ថយការបាក់ឆ្អឹង និងការកកិត #ពន្យារចម្ងាយ #ដកប្រាក់បញ្ញើ #កាត់បន្ថយសំលេងរំខាន


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤